Kongres UNESCO 1996

Po powrocie do kraju w 1990 r. Profesor włączył się aktywnie w polskie życie naukowe i kulturalne, organizując, m.in., dwa wielkie kongresy naukowe i koordynując wiele międzynarodowych seminariów i sympozjów organizowanych najpierw przez Katedrę Iberystyki, a następnie już Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.
Do najważniejszych należał międzynarodowy kongres „Teatr, muzyka i sztuka na dworach europejskich Renesansu i Baroku”, zorganizowany pod patronatem UNESCO i Rady Europy z okazji 400 – lecia stołeczności Warszawy w 1996 r.

 

 

Na zdjęciach zaproszeni goście, wygłaszający referaty z kraju i z zagranicy, tytułowa strona księgi pokongresowej, programy europejskich (Rada Europy) i światowych (UNESCO) projektów barokowych oraz włoski plakat kongresu z repertuarem towarzyszących kongresowi przedstawień oper barokowych Monteverdiego

 

Ch. W. Gluck, „Dance of the Blessed Spirits” (opera „Orfeusz i Eurydyka”)

 

C. Monteverdi, Orfeusz (fragment opery)