prof. dr hab. Kazimierz Sabik

prof. dr hab. Kazimierz Sabik

Pełnione funkcje:

 • Pracownik Instytutu od 1972 r.
 • Promotor prac magisterskich i doktorskich
 • Członek Rady Wydziału Neofilologii UW
 • Wicedyrektor Katedry Iberystyki UW w latach 1972-1981
 • Kierownik Pracowni Języka i Literatury Hiszpańskiej (1996-2000)
 • Kierownik Zakładu Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego (2000-2009)
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu (2005-2012)
 • Koordynator Instytutowy Programu „Erasmus” (1998-2009)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Awansów Profesorskich (1996 – 2016)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Ocen Okresowych Nauczycieli Akademickich (2010-2016)

Specjalizacja naukowa: hispanista-teatrolog i komparatysta, wykładowca literatury hiszpańskiej

Przebieg kariery naukowej:

Studia podyplomowe w Instytut d’Études Hispaniques Sorbony (1962-1965 i 1968-1969), temat: „Teatr liryczny we Włoszech, Francji i w Hiszpanii w XVII w.” Rozprawa doktorska: „Recepcja hiszpańskiej prozy fabularnej w Polsce w latach 1781-1918” (1980, UW). Rozprawa habilitacyjna: „El teatro de corte en España en el ocaso del Siglo de Oro: 1670-1700” (1995, UW). Seminarium: “Literatura y cultura del Barroco español en el contexto europeo” w Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) w Madrycie (2006-2011). Od 2003 r. profesor nauk humanistycznych, specjalizacja w literaturoznawstwie hiszpańskim. W trakcie swojej kariery akademickiej pełnił funkcję lektora języka hiszpańskiego (Wyższe Studium Języków Obcych UW), 1966-1972), wykładowcy języka i literatury polskiej na Universidad Autónoma (1981-1986) i Universidad Complutense (1986-1990) w Madrycie. Prowadził seminaria i wykłady oraz wygłaszał referaty na najważniejszych uniwersytetach i kongresach międzynarodowych w kilkunastu krajach świata. Jako przedstawiciel Polski uczestniczył w realizacji międzynarodowych projektów badawczych UNESCO (The Baroque World), Rady Europy (Les Routes du Baroque), Unii Europejskiej (Euroculture Spain) i rządu włoskiego (Il teatro di Corte nell’Europa barocca). Opublikował dziesiątki studiów, rozpraw i artykułów na temat hiszpańskiego teatru Złotego Wieku, twórczości Cervantesa, recepcji literatury hiszpańskiej w Polsce czy europejskiego teatru dworskiego w okresie baroku w tomach prac zbiorowych i w pismach specjalistycznych polskich i zagranicznych o międzynarodowym zasięgu i prestiżu.

Dziedziny i projekty badawcze:

 • Hiszpański teatr Złotego Wieku
 • Teatr dworski w Hiszpanii i Europie w okresie baroku
 • Recepcja literatury hiszpańskiej w Polsce
 • Twórczość Cervantesa

Dyżur: środa 14.00-15.00

Kontaktkb.sabik@uw.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

https://usosweb.chem.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/poka…

Wybrane publikacje:

Monografie

 • (2000) Del corral al. palacio. Estudios sobre el teatro español del Siglo de Oro, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia (IEII UV), Varsovia 2000.
 • (1998) Entre Misticismo y Realismo. Estudios sobre la recepción de la literatura española en Polonia, Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Varsovia (CEI UV), Varsovia, 1998.
 • (1995) Recepcja hiszpańskiej prozy fabularnej w Polsce w latach 1781-1918, Katedra Iberystyki UW, Warszawa 1995.
 • (1994) El teatro de corte en España en el ocaso del Siglo de Oro (1670-1700), Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Varsovia, Varsovia 1994.

Artykuły

 • (2016) “Don Kichot” w Polsce w XVIII i XIX wieku. Recepcja krytyczna [w:] Wieczna krucjata. Szkice o „Don Kichocie”, red. W. Charchalis, A.Żychliński, Wydawnictwo Naukowe im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Seria:Filologia Romańska, nr 59), s.25-52.
 • (2010) El teatro cortesano en Europa en el siglo XVII (Italia, Francia, España, Polonia) [w:] La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo, red. K. Sabik, K.Kumor, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, Varsovia 2010, pp.255-265.
 • Texto y puesta en escena de las comedias de Cervantes y su relación con el “Quijote” [w:]” El Quijote” en Buenos Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto centenario, ed. A.Parodi, J. D’Onofrio, J.D.Vila, Universidad de Buenos Aires,pp.893-900.
 • (2005) Cervantes y el teatro cortesano [w:] Peregrinamente peregrinos, ed. A.Lecumberri, Asociación de Cervantistas, Madrid 2005, pp.1711-1724.
 • (2000) Calderón, autor cortesano [w:] Estado actual de los estudios calderonianos, ed. L.García Lorenzo, Edition Reichenberger, Kassel 2000, pp.187-2001.
 • (1998) La problemática del sueño en el teatro español de la II. mitad del siglo XVII [w:] Sogno e scittura nelle culture iberiche, red.L.Dolfi, Bulzoni Editore, Roma 1998, pp. 109-121.

Stowarzyszenia:

  • Członek Sociedad Española de Literatura General y Comparada
  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (Prezes Zarządu Głównego w latach 1997-1999, wiceprezes w latach 1999-2001)
  • Członek Asociación Europea de Profesores de Español (w latach 1987-1990 członek Zarządu Głównego)
  • Członek Asociación Internacional de Hispanistas, AIH (redaktor części polskiej czasopisma
  • Boletín de la AIH)
 • Członek międzynarodowego Stowarzyszenia Asociación de Cervantistas (współpracownik czasopisma Anuario Bibliográfico Cervantino, wydawanego przez Bulletin of the Cervantes Society of America)
 • Członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Promotor prac doktorskich:

 • (2012) Małgorzata Marzoch, „Konfiguracje tożsamości narracyjnej w prozie Miguela Delibesa i Wiesława Myśliwskiego”, Uniwersytet Warszawski (UW)
 • (2008) Marta Piłat-Zuzankiewicz, „El pensamiento político y ético de Francisco de Quevedo.Entre moralismo, tacitismo y casuística”, UW
 • (2007) Magdalena Dobrowolska, “La teoría de lo grotesco aplicada a la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XX”, UW
 • (2004) Karolina Kumor, “Teoría y práctica en el teatro cortesano español del Siglo de Oro: la obra de Francisco Bances Candamo”, UW
 • (2002) Elżbieta Pleskot, “Los orígenes de la generación del 98. Estudio crítico de los textos sobre la infancia y la adolescencia en la obra autobiográfica de Azorín, Pío Baroja y Miguel de Unamuno”, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
 • (2000) Anna Hamling, “Un acercamiento al pensamiento religioso de León Nikolaevich Tolstoi y Miguel de Unamuno”, UW
 • (1997) Leszek Biały, “Autos sacramentales” Calderona na tle epoki i dziejów gatunku”, UW

 

J. S. Bach, Koncert Brandenburski 3