KRÓLEWSKIE ODZNACZENIE

Profesor Sabik w 80. rocznicę urodzin został wyróżniony jednym z najwyższych hiszpańskich odznaczeń: Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Cywilnej Królestwa Hiszpanii, przyznanym przez Króla Filipa VI.

 

Lista najważniejszych osiągnięć Profesora, uzasadniających przyznanie Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Cywilnej w 80. rocznicę urodzin (wersja skrócona w języku polskim).

 

prof.dr hab.Kazimierz Sabik

Wystąpienie podczas uroczystości wręczenia wysokich odznaczeń,

 przyznanych przez Króla Hiszpanii Filipa VI, 11 października 2019 r.

Przy tak uroczystej okazji, dziękując Jego Majestatowi Królowi Hiszpanii Filipowi VI i, osobiście, Jego Ekscelencji Panu Ambasadorowi Francisco Javierowi Sanabrii, za tak zaszczytne odznaczenie: Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Królestwa Hiszpanii, niech mi wolno będzie – w możliwie najkrótszej formie ( i bez fałszywej skromności) – już jako 80-letni nestor polskiej hispanistyki, przypomnieć to, co uważam za najważniejszy mój osobisty wkład w dzieło krzewienia znajomości języka, literatury i kultury hiszpańskiej w Polsce i na świecie.

W dziedzinie organizacyjnej: bezpośredni udział w powstaniu pierwszej samodzielnej jednostki iberystycznej w Polsce, Katedry Iberystyki w roku 1972; kilkunastoletni okres sprawowania funkcji kierownika Zakładu Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego już w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW; kolejne stanowiska: skarbnika, wiceprezesa i prezesa

Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, a na arenie międzynarodowej, m. in., członka Consejo General del Hispanismo w Madrycie w latach 80. ub. wieku;

przewodniczący komitetów organizacyjnych wielu ważnych kongresów międzynarodowych, w tym tych pod patronatem i projektami naukowo-badawczymi Rady Europy i UNESCO oraz współautor projektów naukowych dla Unii Europejskiej.

Na polu dydaktyki: wieloletni lektor, a następnie wykładowca języka i  literatury  hiszpańskiej na UW, UMCS w Lublinie i na wysoko notowanych w rankingach uczelniach prywatnych, jak Vistula czy Uczelnia Łazarskiego; inicjator i realizator 10-letniego kursu języka hiszpańskiego w Polskim Radiu; autor kilku skryptów i popularnego (10 wydań) podręcznika do nauki  języka hiszpańskiego. 

W dziedzinie przekładów: tłumacz Nowej sztuki hiszpańskiej międzynarodowej sławy hiszpańskiego krytyka sztuki, przyjaciela Picassa, Vicentego  Aguilery Cerniego..

I, wreszcie, badania i działalność stricte naukowa: pierwsze w Polsce na taką skalę i zasięg tematyczny prace komparatystyczne dot. polsko-hiszpańskich relacji literackich i kulturalnych na przestrzeni wieków (XVI-XX), a następnie – już w obiegu międzynarodowym – inspirowane przez mojego Mistrza, dyrektora Institut d’Études Hispaniques paryskiej Sorbony i światowej sławy hispanisty, prof.Charles V. Aubrun, monografie i studia odnoszące się do hiszpańskiego teatru Złotego Wieku, a szczególnie teatru dworskiego w perspektywie porównawczej i  zainicjowanie badań nad tą tematyką wśród europejskich i amerykańskich badaczy. Monografia nt. hiszpańskiego teatru  dworskiego w epoce baroku jako jedyna spośród polskich publikacji teatralnych cytowana jest wielokrotnie w najnowszej, fundamentalnej, historii teatru hiszpańskiego. Jako też jedyny z polskich hispanistów/iberystów, w gronie najwybitniejszych światowych badaczy, zostałem zaproszony przez najbardziej

prestiżową hiszpańską instytucję naukową, Consejo Superior de Investigaciones Científicas w Madrycie, do prowadzenia seminarium nt. “Literatura i kultura hiszpańskiego baroku w kontekście europejskim”. Cykle wykładów na ten temat

prowadziłem na najlepszych uczelniach w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Brazylii i w Argentynie, zaś uczestnictwo w kongresach międzynarodowych to dwudziestka krajów z trzech kontynentów: Europy, obu Ameryk i Afryki.

Na koniec, Cervantes. Jako jedyny polski hispanista jestem, już od jego powstania, członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Cervantystów. Powstała seria studiów i artykułów nt. recepcji twórczości autora Don Kichota w Polsce i jego teatru, koordynowałem polskie obchody 400-lecia jego śmierci w roku 2016, organizując, m.in. międzynarodowy kongres pn. „En torno a Cervantes” (Wokół Cervantesa). Referaty dot. tematyki Cervantesowskiej wygłaszane były na międzynarodowych kongresach, m.in. w Grecji (Lepanto),

Portugalii  (Lizbona), Argentynie (Buenos Aires) czy we Włoszech (Wenecja) Obecnie jestem w trakcie przygotowywania monumentalnej, bogato ilustrowanej, monografii pt. „Don Kichot na drogach Polski i świata”, będącej wyjątkowym w światowej literaturze Cervantesowskiej  tak ambitnym, objętościowo  i tematycznie, przedsięwzięciem.

W celu zapoznania się z pełniejszą informacją na temat mojej działalności na hispanistycznej niwie, zapraszam  do obejrzenia mojej nowatorskiej strony internetowej, gdzie tekst ilustrowany jest zdjęciami a uprzyjemniany stosowną muzyką z okresu baroku i kompozycjami z hiszpańskiego kręgu kultyrowego,tj. sabik.pl

 

J. Strauss: Marsz Radeckiego